AVELSHANAR

TRUXELIS HUGO

TRUXELIS HUGO

TILLTÄNKT AVELSHANE

Reg nr: SE18685/2021

Född: 2021-01-19

E: Arnold Von Der Asentreue

U: Molars Myra

HD: A

ED: UA

MH: Genomfört

FÖRARE TILL HUGO ÄR
IDA ANDERSSON